Fakturaservice

Utestående krav er en ferskvare, og gode purrerutiner er helt avgjørende for et godt resultat. Vi hjelper deg med å skape et godt
system, og vi vet at rask og kontinuerlig oppfølging gir bedre likviditet. Vi deltar i hele innkrevingsprosessen, og du som kunde velger selv hva du ønsker at vi skal bidra med.

Oppfølging av faktureringsrutiner, ulike purretjenester fram til utenrettslig inkasso

  • Et samlebegrep på det vi tilbyr fra fakturering, ulike purretjenester og frem til utenrettslig inkasso.
  • Fakturaservice, reskontroservice og full outsourcing av reskontro.
  • En fleksibel fakturerings tjeneste som kan tilpasses kundens ulike behov.
  • La BONITET overta oppfølgingen av dine fakturaer, noe som resulterer i:
  • Redusert kredittid
  • Bedre likviditet 
  • Våre tjenester innen fakturering gir administrativ avlastning og besparelser
  • Forebygge inkassosaker 
  • Høy løsningsgrad ved fakturering fra Bonitet

Tilgjengelighet for deg som kunde og ikke minst de som skylder deg penger