FORSINKELSESRENTEN UENDRET

Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,50 % fra 1. januar 2017. Altså uendret fra 2. halvår 2016. Les mer hos regjeringen