Inkasso

Vi har gode løsninger for saksbehandling, men hos oss er den faglige kunnskapen og erfaringen hos de ansatte det viktigste for å få suksess. Vi løser sakene i dialog med involverte parter, og du får en fast rådgiver.

Inkasso:

 • For oss i BONITET er inkasso fortsatt et håndverk – for å få et godt resultat kreves det dyktige fagfolk og GODT HÅNDVERK.
 • Inkasso oppdragene sendes oss på den måte du ønsker, vi følger opp sakene med fleksibel saksbehandling og søker dialog med skyldner.
 • Som kunde får du en fast rådgiver.
 • Inkasso kravene er ofte forskjellige og vi mennesker er ulike, da er vår erfaring viktig for å løse saken – både i saksbehandling og i dialog med involverte parter.

Rettslig:

 • Dersom kravene ikke lar seg løse utenrettslig vil vi alltid anbefale videre prosess i saken. Da kan rettslig pågang være løsningen for å få løst sakene.
 • Vi utfører alle rettslig påganger for dere som oppdragsgiver og har dialogen med rettsapparatet.

Utlandsinkasso:

 • Bonitet har nettverk i flere land
 • Ingen land like – ulike lover og regler
 • Krever spesiell kompetanse
 • Som fordringshaver kan du forebygge mye selv ved å ha
  • Korrekt navn og adresse på skyldner
  • Skriftlig bestilling / kontrakt hvis mulig, navn på bestiller
  • Klare leveringsbetingelser og avtaler på forhånd
  • Faktura som kunden forstår
 • Ikke stor kostnadsrisiko – før eventuell rettslig pågang – du bestemmer
 • Konvensjoner med mange lang som kan brukes ved rettslig pågang