Juridisk

BONITET samarbeider med dyktige advokater og kan:

  • formidle kontakt for juridisk rådgivning
  • bistand ved rettssaker

Mulig erstatningsansvar i forbindelse med konkurs er en naturlig del av vår vurdering, i saker hvor det kan være aktuelt.