Økning i konkurser

Konkurstala for heile landet auka i 2016 med 4,9 prosent i forhold til i 2015. For Rogaland så er økningen på 50 % i de 2 første månedene i 2017 vs jan/febr 2016. Les mer hos Brønnøysundregistrene

RETTSGEBYR OG INKASSOSATS ØKER

Fra 1. januar 2017 gjelder følgende nøkkelsatser for gebyrer og salær for inkassobransjen. Inkassosatsen økes til 700 kroner fra 1. januar 2017 (tidl 670 kroner) Resttgebyret økes til 1049 kroner fra 1. januar 2017 (tidl 1025 kroner) Les mer hos Virke inkasso

FORSINKELSESRENTEN UENDRET

Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,50 % fra 1. januar 2017. Altså uendret fra 2. halvår 2016. Les mer hos regjeringen

BETALINGSANMERKNINGER ØKER

Gjeldsbølge etter oljesmellen – Fylkene med økning i antall personer som ikke betaler, er Rogaland, Hordaland og Agder-fylkene. Dette har sammenheng med at oljefylkene i en lengre periode har hatt landets høyeste arbeidsledighet. Les mer hos Bisnode

NY FORSINKELSESRENTE

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,50 prosent fra 1. juli 2016.

EU-GEBYR

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner er fastsatt til 370 kroner, jfr forsinkelsesrentelovens § 3a første ledd.

PURREGEBYR

Purregebyret er 1/10 av inkassosatsen. Purregebyret fra 01.01.16 er kr 67,-.

INKASSOSATS

Inkassosatsen øker fra 650 kr til 670 kr fra nyttår. Satsen justeres en gang pr år på grunnlag av konsumprisindeksen.