Referanser

Bonitet er et inkassobyrå hvor medarbeiderne har lang erfaring og gode referanser. For oss er faglig kompetanse og kontakt med våre kunder og skyldnere like viktig som de tekniske løsningene. Inkasso er et håndverk – for å få et godt resultat kreves det dyktige fagfolk.

“PSS Securitas, heleid selskap av Securitas AS, er Norges største aktør innen ordensvakt, og markedsleder av sikkerhet på alle typer arrangement, konserter og festivaler. Vi har hatt et tett samarbeid med Bonitet på purring/inkasso over flere år. Bonitet kjenner våre verdier og forstår våre premisser. Bonitet opptrer svært profesjonelt overfor våre kunder. Vi har gjennom dette samarbeidet oppnådd gode resultater i form av høy løsningsgrad.”
Harald Lilleeidet, administrerende direktør,
Personal Service & Sikkerhet AS

“Det viktigaste for Klepp kommune er at dei som jobber hos Bonitet har lokal kjennskap og at inkassofirmaet ikkje er for stort. Me opplever at dei ansatte verkeleg står på for oss. Kommunen har brukt Bonitet i fleire år, og me er kjempefornøgde med jobben dei gjer.”
Bodil Obrestad, økonomikonsulent,
Klepp kommune

“Nordsjø Media AS har valgt Bonitet AS til inndrivelse av ubetalte fakturaer. Bonitet følger opp våre utestående krav på en seriøs, profesjonell og effektiv måte, ikke minst ved å behandle våre kunder på en god måte. Vi er godt fornøyd med samarbeidet, og kan trygt anbefale Bonitet som samarbeidspartner på inkasso.“
Anne-Grethe Michaelsen, Økonomi,
Nordsjø Media AS (10 lokalaviser i Rogaland
og Vest Agder)

“Vi i Partner Regnskap as har brukt Bonitet AS som vår inkassopartner i flere år. Vi opplever at medarbeiderne i Bonitet AS er faglig dyktige og yter god service.
Både vi og våre kunder er veldig fornøyd med løsningsgraden de leverer.”
Bjørn Næss, daglig leder,
Partner Regnskap AS