Web

Vi tilbyr opplæring i vår kundeweb, «Bonitet Online», hvor du som kunde har tilgang til dine egne saker. Vi har også et system for skyldnere – «Bonitet min sak»